Art. 13. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  13

Paliwo znajdujące się w typowych zbiornikach pojazdów jest zwolnione od opłat celnych, jak również od wszelkich innych podatków i opłat. Przez zbiornik typowy należy rozumieć zbiornik skonstruowany przez tę samą fabrykę co pojazd.

Całkowite zwolnienie od należności i opłat przyznaje się przy wwozie czasowym części zamiennych przeznaczonych do naprawy uszkodzonego pojazdu drogowego znajdującego się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Części zastąpione są wywożone lub niszczone pod kontrolą celną.