Art. 19. - Tunezja-Polska. Umowa w dziedzinie transportu morskiego. Tunis.2002.10.04.

Monitor Polski

M.P.2004.37.652

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2004 r.
Artykuł  19

Wejście w życie umowy

Umowa niniejsza podlega zatwierdzeniu albo ratyfikacji zgodnie z prawem Państwa każdej Umawiającej się Strony. Niniejsza umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia od dnia otrzymania noty późniejszej przekazanej drogą dyplomatyczną.