Tryb udzielania pozwoleń na prawo wywozu owsa, objętego zakazem wywozu.

Monitor Polski

M.P.1939.81.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1939 r.