§ 3. - Tryb przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom dodatków do uposażenia za pracę w zakładach opieki zdrowotnej otwartej oraz zasady wykorzystywania w tym zakresie opinii oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monitor Polski

M.P.1963.55.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1963 r.
§  3.
1.
W przypadku uzasadnionym konkretnymi faktami nieprzestrzegania przez lekarza (lekarza dentystę) przepisów o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy - obniżenie wysokości dodatku może nastąpić również na wniosek właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny być szczegółowo rozpatrywane przy uwzględnieniu oceny całokształtu pracy zawodowej lekarza (lekarza dentysty), a zwłaszcza jego stosunku do chorych i przestrzegania obowiązkowego czasu pracy.