§ 5. - Tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymagana dokumentacja.

Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.