§ 2. - Tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymagana dokumentacja.

Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.
§  2.
1.
Minister (kierownik urzędu centralnego, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk), któremu podlega instytucja ubiegająca się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, kieruje wniosek wraz z dokumentacją w dwóch egzemplarzach do zaopiniowania do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub do Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk - zależnie od właściwości ustalonej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101).
2.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego lub Główna Komisja Kwalifikacyjna może żądać przedstawienia dodatkowych informacji lub udzielenia potrzebnych wyjaśnień.