§ 6. - Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1997.63.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1997 r.
§  6.
1.
Uczestnicy postępowania przetargowego składają w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej dokumentację ofertową w zalakowanych opakowaniach.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej przechowuje zalakowane opakowania z dokumentacją ofertową do chwili otwarcia jej przez zespół i zabezpiecza ją w czasie trwania postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.