§ 3. - Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1997.63.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1997 r.
§  3.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone przez Zespół do Spraw Przetargów na koncesje telekomunikacyjne, powołany przez Ministra Łączności, zwany dalej "Zespołem", z siedzibą w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej zapewnia obsługę administracyjną Zespołowi, o którym mowa w ust. 1.
3.
Zespół działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Ministra Łączności.