§ 2. - Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1997.63.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1997 r.
§  2.
Zaproszenie do udziału w przetargach następuje poprzez ogłoszenie Ministra Łączności zamieszczone w prasie o zasięgu krajowym oraz w prasie ukazującej się na obszarach, których przetargi będą dotyczyły.