Monitor Polski

M.P.2005.15.257

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 marca 2005 r.
o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Mirosław ZAWORSKI, s. Józefa, urodzony 19 listopada 1949 r. w Korytach, zamieszkały w Krośnie Odrzańskim, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.