Monitor Polski

M.P.1998.43.616

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1998 r.
o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443, Nr 113, poz. 715 i Nr 131, poz. 860) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1) Krzysztof BONDARYK - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Kazimierza, urodzony 12 grudnia 1959 r., zamieszkały w Białymstoku,
2) Jacek CIUBAK - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, syn Czesława, urodzony 10 kwietnia 1958 r., zamieszkały w Szczecinie,
3) Wojciech DYLEWSKI - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Henryka, urodzony 29 marca 1964 r., zamieszkały w Warszawie,
4) Jerzy DZIUBAN - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Włodzimierza, urodzony 20 kwietnia 1944 r., zamieszkały w Warszawie,
5) Mariusz FURMANEK - Szef Obrony Cywilnej Kraju, syn Zenona, urodzony 13 września 1962 r., zamieszkały w Warszawie,
6) Andrzej JAMROZEK- Prezes Agencji Mienia Wojskowego, syn Ludwika, urodzony 30 września 1953 r., zamieszkały we Wrocławiu,
7) Mirosław KOŁAKOWSKI - Wicewojewoda Łódzki, syn Edmunda, urodzony 13 lipca 1959 r., zamieszkały w Łodzi,
8) Jacek Adam LIPIŃSKI - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Zygmunta, urodzony 28 sierpnia 1954 r., zamieszkały w Warszawie,
9) Jan MAJCHROWSKI - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Stefana, urodzony 17 listopada 1964 r., zamieszkały w Warszawie,
10) Aleksander MOTAŁA - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, syn Romana, urodzony 19 sierpnia 1958 r., zamieszkały w Poznaniu,
11) Ryszard SKOWROŃSKI - Dyrektor Generalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, syn Jana, urodzony 15 listopada 1941 r., zamieszkały w Warszawie,
12) Barbara SOSIŃSKA - Dyrektor Generalny w Krajowym Urzędzie Pracy, córka Tadeusza, urodzona 10 listopada 1957 r., zamieszkała w Warszawie,
13) Piotr STACHAŃCZYK - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Jerzego, urodzony 13 września 1962 r., zamieszkały w Warszawie,
14) Krzysztof SZWEDOWSKI - Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa, syn Feliksa, urodzony 31 października 1965 r., zamieszkały w Bydgoszczy,
15) Jerzy Krzysztof ŚWITEŃKI - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości, syn Jarosława, urodzony 8 lutego 1960 r., zamieszkały w Szczawnie-Zdroju,
16) Mieczysław TARNAWSKI - Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa, syn Jana, urodzony 17 grudnia 1954 r., zamieszkały w Krakowie,
17) Jan WĘGRZYN - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, syn Józefa, urodzony 8 lutego 1964 r., zamieszkały w Warszawie,
18) Józef WOTA - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, syn Stanisława, urodzony 23 kwietnia 1948 r., zamieszkały w Jarosławiu

- oświadczyli, że nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.