§ 7. - Treść i sposób wypełniania kart zgonu.

Monitor Polski

M.P.1962.77.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1971 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki 1

1 Załączniki zmienione przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1970 r. (M.P.71.3.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1971 r.