§ 4. - Treść i sposób wypełniania kart zgonu.

Monitor Polski

M.P.1962.77.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1971 r.
§  4.
Za wystawienie kart zgonu nie pobiera się opłat.