§ 2. - Treść i sposób wypełniania kart zgonu.

Monitor Polski

M.P.1962.77.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1971 r.
§  2.
1.
Osoby uprawnione do wypełniania kart zgonu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
2.
Sposób wypełniania kart zgonu określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz odrębne przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Główny Urząd Statystyczny.