§ 1. - Treść i sposób wypełniania kart zgonu.

Monitor Polski

M.P.1962.77.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1971 r.
§  1.
Treść kart zgonu przewidzianych w art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych podana jest w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.