Monitor Polski

M.P.1950.A-12.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 stycznia 1950 r.
w sprawie terminu wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich Radziejów i Marchwacz oraz utworzenia jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Radziejów w m. Radziejowie i jednego Sądu Obywatelskiego dla gmin wiejskich: Opatówek i Marchwacz w Opatówku. *

Na podstawie art. 1 i 2 i art. 73 prawa o sądach obywatelskich z dnia 22 lutego 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 64), zmienionego dekretem z dnia 21 kwietnia 1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 153) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, co następuje:
§  1. Oznacza się dzień 1 lutego 1950 r. jako termin, odkąd przepisy tego prawa wejdą w moc w okręgach gmin wiejskich: Radziejów, pow. nieszawskiego i Marchwacz, pow. kaliskiego.
§  2. Tworzy się jeden Sąd Obywatelski w m. Radziejowie dla gminy miejskiej i wiejskiej Radziejów.
§  3. Tworzy się jeden Sąd Obywatelski w Opatówku dla gmin wiejskich Opatówek i Marchwacz.
§  4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1965 r. tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedmiotów w Kodeksie postępowania cywilnego unormowanych, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, zgodnie z art. II § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.297).