§ 8. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  8.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie przysługuje, jeżeli:
1)
wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu,
2)
składka pobrana zgodnie z § 5 ust. 3 jest niższa od składki ustalonej w taryfie za wykorzystany okres ubezpieczenia bez 50% obniżki.