§ 5. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  5.
1.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%.
2.
Za uprawnionych do uzyskania obniżki składek uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ państwowy,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów kombatantów - niezależnie od źródeł nabycia pojazdu mechanicznego.
3.
Obniżoną o 50% składkę za roczny okres ubezpieczenia przy wyjazdach na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub Niemieckiej Republiki Demokratycznej opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych z rejestracją polską:
1)
których osoby bliskie zamieszkują w pasie przygranicznym tych państw,
2)
którzy użytkują grunty rolne, łąki i lasy w pasie przygranicznym tych państw,
3)
którzy są zatrudnieni zawodowo w pasie przygranicznym tych państw i dojeżdżają pojazdami mechanicznymi do pracy.
4.
Obniżoną o 20% składkę za roczny okres ubezpieczenia opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych będący jednostkami gospodarki uspołecznionej.
5.
Posiadaczowi pojazdu mechanicznego przysługuje tylko jedna z obniżek, o których mowa w ust. 1 i 4.