§ 4. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  4.
1.
Ustala się taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
2.
Składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych nie wymienionych w taryfie ustala Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną dla typu i rodzaju pojazdu pozycję taryfy składek.