§ 3. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  3.
Posiadacze (kierowcy) pojazdów mechanicznych, o których mowa w § 1, opłacają składkę z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przed wyjazdem za granicę.