§ 7. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.