§ 5. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  5.
Zarządzenie nie dotyczy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej w ruchu zagranicznym.