§ 4. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  4.
1.
Składki są płatne z góry za rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2.
Obliczenia należnej składki za każdy rok kalendarzowy dokonują jednostki gospodarki uspołecznionej posiadające pojazdy mechaniczne zarejestrowane w dniu 1 stycznia danego roku i przekazują składkę na rachunek PZU.