§ 3. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  3.
1.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych nie wymienionych w § 2 ust. 1 ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) przyjmując za podstawę składkę ustaloną za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych o najbardziej zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.
2.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych, wynajmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej osobom fizycznym lub jednostkom gospodarki nie uspołecznionej, ustala PZU w zależności od zakresu ubezpieczenia i wielkości ryzyka ubezpieczeniowego.