§ 2. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  2.
1.
Składka roczna za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej, o których mowa w § 1 pkt 1, wynosi:
Poz. taryfyRodzaje pojazdówSkładka roczna za pojazd w zł
123
1Samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 2.500
2Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 6.000
3Autobusy1) służące do zarobkowego przewozu osób2) 13.500
4Przyczepy autobusowe służące do zarobkowego przewozu osób2) 3.000
5Autobusy i przyczepy autobusowe - inne niż wymienione w poz. 3 i 4 3.000
6Samochody osobowe służące do zarobkowego przewozu osób 8.000
7Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t i ciągniki, z wyjątkiem wymienionych w poz. 8 i 9, oraz przyczepy do samochodów ciężarowych i ciągników podlegające rejestracji 3.000
8Ciągniki typu rolniczego w rolnictwie podlegające rejestracji według przepisów o rejestracji pojazdów samochodowych 1.000
9Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t, w tym również samochody o nadwoziach przeznaczonych do specjalnych ładunków, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami, dźwigi samochodowe oraz samochody cysterny 6.000
10Samochody specjalnego przeznaczenia, np. samochody pogotowia ratunkowego, strażackie, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki 1.100
11Motocykle wszelkiego rodzaju i pojazdy o napędzie elektrycznym typu "melex" 2.000
12Motorowery podlegające rejestracji 250

______

1) Za autobus uważa się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

2) Do autobusów i przyczep autobusowych służących do zarobkowego przewozu osób zalicza się autobusy i przyczepy autobusowe w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych transportu publicznego, w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach turystycznych oraz w przedsiębiorstwach drogowego transportu branżowego, wykonywanego na podstawie przepisów o transporcie drogowym i spedycji krajowej.

2.
Składkę roczną za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 2 ustala się za każdy kilometr planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych należących do tych jednostek według stawek ustalonych odrębnie w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.