§ 1. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.
§  1.
Podstawę wymiaru składki za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej stanowi:
1)
w jednostkach gospodarki uspołecznionej, w tym również w przedsiębiorstwach państwowych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz w Komendzie Głównej Straży Pożarnych - liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
2)
w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, nie będących przedsiębiorstwami państwowymi - liczba kilometrów planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych w danym roku kalendarzowym.