§ 3. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1978.10.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  3.
Jeżeli w skład ogólnego obszaru gospodarstwa rolnego wchodzi mniej niż 0,5 ha użytków rolnych obliczonych zgodnie z § 2, składka roczna za ubezpieczenie wynosi 40 zł.