§ 1. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1978.10.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  1.
Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników w zależności od obszaru użytków rolnych gospodarstwa.