§ 3. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1975.29.181

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.