§ 2. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1975.29.181

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  2.
Obszar użytków rolnych gospodarstwa ustala się na podstawie ewidencji prowadzonej zgodnie z przepisami, dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.