§ 3. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1982.33.295

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.