§ 1. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1982.33.295

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  1.
Ustala się w załączniku do zarządzenia taryfą składek za obowiązkowe ubezpieczenia:
1)
budynków,
2)
mienia stanowiącego własność:
a)
rolników indywidualnych, łącznie ze składką za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
b)
spółdzielni rolniczych,
c)
osób fizycznych posiadających działki do 0,50 ha,
3)
zwierząt gospodarskich od padnięcia i dobicia z konieczności.