Monitor Polski

M.P.1955.108.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1955 r.
§  2. Opłaty, o których mowa w § 1, obowiązują w stosunku do usług świadczonych przez służbę sanitarną w ramach jej uprawnień ustalonych obowiązującymi przepisami lub na żądanie odbiorcy usług.