Tablice alkoholometryczne.

Monitor Polski

M.P.1936.180.338

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1936 r.