Monitor Polski

M.P.1972.57.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 24 listopada 1972 r.
w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych.

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej niektórych pracowników ministerstw i urzędów centralnych oraz rad narodowych (Dz. U. Nr 51, poz. 328) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się tabelę norm odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA NORM

odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych
Lp.Zawód, funkcja, specjalnośćPrzedmiotyOkres używalności w miesiącach lub okresach zimowychUwagi
12345
1Archiwista, pracownik archiwum 1. R fartuch drelichowy lub satynowy24

18

*) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

2. R ocieplacz drelichowy watowany*)3 okresy zimowe **) dla kobiet
3. R czapka, beret lub chustka**)24
2Bibliotekarz, pracownik biblioteki 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

24

18

3Bufetowa herbaciarka 1. R czepek biały2 szt./12
2. R fartuch płócienny biały2 szt./12
3. O fartuch igelitowy frontowydo zużycia
4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne9
4Dozorca budynku sprzątający teren oraz robotnik 1. R czapka drelichowa24*) *) 12 miesięcy dla

robotnika

gospodarczego

gospodarczy (płacowy) 2. R ubranie drelichowe15*) **) przy pacach

narażających na

intensywne

brudzenie

3. R kurtka przeciwdeszczowa podgumowana36
4. R czapka zimowa drelichowa3 okresy zimowe
5. R ubranie drelichowe watowane3 okresy zimowe
6. R trzewiki przemysłowe sk. gum. lub buty

gumowe

24

12

7. R buty filcowo-gumowe3 okresy zimowe
8. O rękawice ocieplone drelichowedo zużycia
9. O fartuch brezentowy**)do zużycia
10. O kamizelka ostrzegawczado zużycia
5Dozorca obchodowy, 1. R czapka drelichowa lub beret24
stróż nocny 2. R ubranie drelichowe18
3. R peleryna przeciwdeszczowa podgumowana36
4. R czapka zimowa drelichowa3 okresy zimowe
5. R ubranie drelichowe watowane3 okresy zimowe
6. R trzewiki przemysłowe sk. gum.24
7. R buty filcowo-gumowe3 okresy zimowe
8. O kożuch długi8 okresów zimowych
9. O rękawice drelichowe ocieplonedo zużycia
6Dyspozytor transportu samochodowego 1. R fartuch drelichowy18 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

2. R ocieplacz drelichowy watowany*)4 okresy zimowe
7Elektromonter siły, światła i łączności 1. R czapka drelichowa lub beret12 *) według instrukcji

producenta

2. R kombinezon drelichowy lub ubranie

drelichowe

12 **) dyżurne
3. R trzewiki sk. gum.18 ***) dyżurny do prac

na wysokościach

4. O rękawice dielektryczne**)*)****) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

5. O kalosze dielektryczne**)*)
6. S pas bezpieczeństwa***)
7. R bluza watowana****)
8Fotograf 1. R fartuch drelichowy12 *) do pracy w

laboratorium

2. O fartuch igelitowydo zużycia
3. O rękawice gumowe*)
9Goniec 1. R kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy

podgumowany

36
2. R fartuch drelichowy18
3. R ocieplacz drelichowy watowany3 okresy zimowe
4. R trzewiki sk. gum.18
10Intendent gmachu, zaopatrzeniowiec dokonujący zakupów w 1. R płaszcz podgumowany**)36 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

terenie oraz ładujący

i konwojujący towary

2. R fartuch drelichowy18 **) dodatkowo dla

zaopatrzeniowca

3. R ocieplacz drelichowy watowany*)3 okresy zimowe
4. R trzewiki przemysłowe na gumie**)24
11Introligator 1. R ubranie drelichowe lub fartuch

drelichowy

18 *) dla kobiet

pracujących w

pozycji stojącej

ponad 4 godziny

dziennie

12
2. O fartuch igelitowy przednido zużycia
3. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*)12
12Kasjerka 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18

12

13Kierowca samochodu osobowego, furgonetki lub autobusu 1. R beret24 *) okres przedłużony

dla kierowcy

otrzymującego

jednocześnie

umundurowanie

2. R ubranie drelichowe lub fartuch

drelichowy

12/18*) **) tylko w

samochodach

osobowych bez

ogrzewania

3. R ocieplacz drelichowy watowany**)3 okresy zimowe ***) tylko w

samochodach

terenowych bez

ogrzewania

4. O kożuch krótki 3/4***)6 okresów zimowych****) do mycia

samochodu

5. R buty gumowe****)24
6. O rękawice bawełniane dziane lub

drelichowe pięciopalcowe

do zużycia
7. O fartuch podgumowany lekki****)do zużycia
14Kierowca samochodu 1. R beret24 *) dla konwojenta
ciężarowego i 2. R ubranie drelichowe lub kombinezon12 **) dyżurny
pomocnik oraz

konwojent samochodu

3. R kurtka przeciwdeszczowa podgumowana*)36 ***) do mycia

samochodu

ciężarowego lub wagonu kolejowego 4. R czapka drelichowa ocieplona3 okresy zimowe****) dla kierowcy przy

braku ekranu

przeciwsłonecznego

5. R ubranie drelichowe watowane3 okresy zimowe
6. O kożuch długi**)6 okresów zimowych
7. R trzewiki przemysłowe sk. gum.24
8. R buty filcowo-gumowe3 okresy zimowe
9. R buty gumowe24
10. O rękawice drelichowe ocieplonedo zużycia
11. O fartuch podgumowany lekki***)do zużycia
12. S okulary ochronne przyciemnione****)do zużycia
15Konserwator sieci 1. R czapka drelichowa lub beret12/24 *) dyżurna
wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) 2. R ubranie drelichowe9/12 **) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

3. R kurtka przeciwdeszczowa podgumowana*)36
4. R czapka drelichowa ocieplona**)3 okresy zimowe
5. R ubranie drelichowe watowane**)3 okresy zimowe
6. R trzewiki przemysłowe sk. gum.18
7. R buty gumowe24
8. O rękawice brezentowedo zużycia
9. O rękawice gumowedo zużycia
10. O rękawice drelichowe ocieplonedo zużycia
16Korektor biurowy i drukarski 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18

12

12
17Kreślarz(ka) 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18 *) dla kobiet

pracujących w

12 pozycji stojącej
12 ponad 4 godziny
2. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*)12 dziennie
18Kucharz(ka) i pomoc 1. R czapka lub czepek biały2 szt./18 *) do mycia kuchni
2. R fartuch płócienny biały2 szt./18
3. O fartuch z folii igelitowej lub

podgumowany lekki

do zużycia
4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne dla

kobiet lub sandały dla mężczyzn

9

9

5. R ocieplacz drelichowy watowany3 okresy zimowe
6. R buty gumowe*)24
7. O rękawice ochronne gumowedo zużycia
19Lekarz 1. R fartuch lekarski2 szt./18
20Magazynier 1. R fartuch drelichowy18 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

2. R ocieplacz drelichowy watowany*)4 okresy zimowe
21Malarz 1. R czapka drelichowa lub beret12
2. R ubranie drelichowe9
3. R koszula dziana9
4. R trzewiki przemysłowe sk. gum.18
5. S okulary ochronnedo zużycia
6. O rękawice ochronnedo zużycia
22Maszynistka, teletypistka 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18

12

12
23Mechanik maszyn biurowych, 1. R fartuch drelichowy lub fartuch płócienny

biały*)

18 *) przy aparaturze

elektronicznej

konserwator urządzeń12
telefonicznych 2. S okulary przeciwodpryskowedo zużycia
3. O rękawice gumowedo zużycia
24Mechanik – monter samochodowy w warsztacie naprawczym 1. R czapka drelichowa lub beret12/18 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

**) do mycia

samochodów

2. R ubranie drelichowe9/12
3. R czapka drelichowa ocieplona*)3 okresy zimowe
4. R ubranie drelichowe watowane*)3 okresy zimowe
5. R trzewiki sk. gum. olejo-odporne18
6. R buty gumowe**)18
7. O fartuch podgumowany lekki**)18
8. O rękawice brezentowe lub "emulsin"do zużycia
9. S okulary ochronnedo zużycia
25Monter i konserwator 1. R czapka drelichowa lub beret12
urządzeń 2. R ubranie drelichowe12
wentylacyjno- 3. R trzewiki przemysłowe sk. gum.24
klimatyzacyjnych 4. R buty gumowe24
26Murarz 1. R czapka drelichowa lub beret12 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

**) zależnie od

zagrożenia

2. R ubranie drelichowe12
3. R czapka drelichowa ocieplona*)3 okresy zimowe
4. R ubranie drelichowe watowane*)3 okresy zimowe
5. R trzewiki przemysłowe sk. gum.18
6. O fartuch brezentowydo zużycia
7. O rękawice brezentowedo zużycia
8. S hełm przeciwuderzeniowy z pilotką**)do zużycia
27Operator dziurkarki, sortera, tabulatora, 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18 *) dyżurne
adresarki, maszyn 12
księgujących12
2. S okulary ochronne*)do zużycia
28Palacz c.o. 1. R czapka drelichowa lub beret12 *) przy wywożeniu

żużla

**) rodzaj spodów w

zależności od

warunków pracy

***) tylko w

kotłowniach z

ręcznym

nawęglaniem

2. R ubranie drelichowe6/9
3. R ocieplacz drelichowy watowany lub bluza

watowana*)

3 okresy zimowe
4. R trzewiki przemysłowe sk. gum. lub sk.

sk.**)

18

24

5. R bielizna dziana***)1 sezon
6. O fartuch brezentowydo zużycia
7. O rękawice brezentowedo zużycia
8. S okulary ochronne lub zasłonado zużycia
29Pielęgniarka 1. R fartuch płócienny biały (krzyżowy)12
2. R sukienka płócienna12
3. R czepek płócienny biały2 szt./18
4. R trzewiki tekstylne profilaktyczne9
30Powielaczowy, światłokopista, drukarz ofsetowy, kserografista 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

12

12

*) dla kobiet

pracujących w

pozycji stojącej

ponad 4 godziny

dziennie

2. O fartuch igelitowydo zużycia
3. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*)12
4. O rękawice gumowedo zużycia
5. S okulary ochronnedo zużycia
31Ślusarz 1. R czapka drelichowa lub beret12 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

2. R ubranie drelichowe9
3. R trzewiki sk. gum.18
4. R ocieplacz drelichowy watowany*)3 okresy zimowe
5. O rękawice brezentowedo zużycia
32Sprzątaczka 1. R chustka na głowę12 *) przy myciu podłóg

**) według instrukcji

producenta

2. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

12

12

3. R trzewiki profilaktyczne tekstylne9
4. R buty gumowe*)24
5. O rękawice gumowedo zużycia
6. S pas bezpieczeństwa**)
33Stolarz 1. R czapka drelichowa lub beret12 *) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

2. R ubranie drelichowe lub fartuch

drelichowy

12
3. R ocieplacz drelichowy watowany*)3 okresy zimowe
4. R trzewiki sk. gum.24
34Szatniarz(ka) 1. R fartuch drelichowy lub satynowy18

12

*) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

**) dla kobiet

2. R ocieplacz drelichowy watowany*)3 okresy zimowe
3. R trzewiki tekstylne profilaktyczne**)12
35Telefonistka 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18

12

*) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

2. R ocieplacz drelichowy watowany*)3 okresy zimowe
36Woźny – portier (informator) 1. R fartuch drelichowy*)do zużycia *) dyżurny do prac

porządkowych

**) w pomieszczeniach

niedostatecznie

ogrzewanych

Strażnik (dozorca) 2. R ocieplacz drelichowy watowany**)3 okresy zimowe
Dźwigowy dźwigu osobowego
37Zatrudnieni stale przy segregacji poczty w kancelarii głównej 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub

satynowy

18 *) dla kobiet

pracujących w

pozycji stojącej

ponad 4 godziny

dziennie

12
12
2. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*)12
38Pracownicy rad narodowych zatrudnieni stale w terenie*) (np. służba agrotechniczna rad narodowych oddelegowana do prac w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych)Zakres wyposażenia w odzież i sprzęt oraz okresy ich używalności ustala się na podstawie ramowych resortowych branżowych tabel norm odzieży i sprzętu *) nie dotyczy

pracowników

inspekcji, którzy

powinni otrzymywać

odzież dyżurną w

kontrolowanych

zakładach pracy

39Pracownicy ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych o zawodach, funkcjach, specjalnościach uzasadniających przyznanie odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej – nie wymienionych w lp. 1 - 38Zakres wyposażenia w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt i okresy używalności ustala się jak dla podobnych zawodów, funkcji, specjalności ustalonych w niniejszym wykazie albo jak dla zawodów, funkcji, specjalności ustalonych w ramowych resortowych branżowych tabelach norm odzieży i sprzętu.

- Przedmioty oznaczone symbolem "O" stanowią odzież ochronną.

- Przedmioty oznaczone symbolem "S" stanowią sprzęt ochrony osobistej.

- Przedmioty oznaczone symbolem "R" stanowią odzież roboczą.

- Symbol sk. gum. oznacza obuwie skórzane na spodach gumowych.

- Symbol sk. sk. oznacza obuwie skórzane na spodach skórzanych.

- W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używalności przedłuża się odpowiednio.

- Przy nakryciach głowy oraz ubraniach drelichowych w wypadkach, w których podano dwa okresy używalności (kol. 4), dłuższy okres używalności należy stosować wówczas, gdy pracownik otrzymuje na dłuższy okres zimowy ocieplone nakrycie głowy albo ubranie watowane.

- W razie wydawania odzieży roboczej (ubrania, fartuchy, kombinezony) wykonanej z drelichu z domieszką 25% elany lub polanu należy okres używalności przedłużyć o 1/3 w stosunku do okresu określonego w tabeli norm.

- W razie wydawania odzieży roboczej wykonanej z drelichu średniego o symbolu D 12 należy okres używalności skrócić o 1/3 w stosunku do okresu używalności określonego w tabeli norm.