Monitor Polski

M.P.2005.17.280

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2005 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 marca 2005 r.
w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski

W bieżącym roku mija 60 rocznica krwawych zmagań Wojska Polskiego walczącego wraz z Armią Radziecką o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego. To jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej, jaka została stoczona na ziemiach Polski. Zadecydowała ona w znacznej mierze o otwarciu drogi do operacji berlińskiej, a w konsekwencji skróceniu II wojny światowej w Europie.
O zaciętości zmagań świadczą liczne żołnierskie cmentarze na trasie tych heroicznych walk w Wałczu, Złotowie, Szczecinku, Czaplinku i Kołobrzegu. W bojach o przełamanie Wału Pomorskiego zginęło 3.130 żołnierzy polskich, 2.767 było rannych, a 3.715 zaginionych.

Walki na Wale Pomorskim, na którego umocnieniach zorganizowany był wyjątkowo silny opór wojsk niemieckich, to jedna z najtrudniejszych batalii, jakie przyszło stoczyć żołnierzom I Armii Wojska Polskiego, i zarazem jedna ze znaczących kampanii zbrojnych na drodze do obalania hitlerowskiego totalitaryzmu.

Bohaterom tych walk, bohaterom tamtych dni jesteśmy winni pamięć, cześć i szacunek. Dlatego dziś, w przededniu 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej, naszym obywatelskim i patriotycznym obowiązkiem jest przypomnienie żołnierskiego czynu zbrojnego na ziemiach, które stały się nieodłączną częścią Państwa Polskiego.

Szczególnie nam senatorom RP godzi się przypominać o tych faktach historycznych. Niech pamięć o Bohaterach tamtego czasu trwa, Oni zaś pozostaną wzorem patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Polaków. Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o upamiętnienie znaczącym monumentem miejsca najcięższych walk w rejonie wsi Zdbice w powiecie wałeckim.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".