§ 4. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  4.
Do zakresu działania Banku Polska Kasa Opieki S.A. należy:
1)
obsługa dewizowa ludności,
2)
bankowo-kasowa obsługa przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego,
2a) 2
finansowanie i kredytowanie Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex", kontrola bankowa tego przedsiębiorstwa, prowadzenie rachunków bankowych oraz finansowanie i obsługa bankowa jego transakcji handlowych z zagranicą,
3)
realizacja przedsięwzięć z zakresu ekonomiczno-finansowej współpracy z Polonią zagraniczną,
4)
wykonywanie innych czynności bankowych określonych odrębnymi przepisami.
2 § 4 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1980 r. (M.P.80.31.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.