§ 2. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  2.
1.
Bank Gospodarki Żywnościowej, zwany w skrócie "BGŻ", finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:
1)
przedsiębiorstw państwowych, centralnych zarządów i zjednoczeń podległych Ministrowi Rolnictwa, przedsiębiorstw i jednostek podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz gospodarstw rolnych podległych innym ministrom;
2)
jednostek gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład organizacji gospodarczej Lasy Państwowe, Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las", Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych oraz Centrum Informatyki Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i nadzorowanych przez niego, oraz gospodarstw leśnych podległych innym ministrom;
3)
wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego;
4)
związków spółdzielni, spółdzielni i kółek rolniczych zrzeszonych w:
a)
Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich,
b)
Centrali Spółdzielni Ogrodniczych,
c)
Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
d)
Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
2.
BGŻ finansuje polegającą na budownictwie działalność inwestycyjną:
1)
jednostek i zakładów budżetowych podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa i Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz nadzorowanych przez nich,
2)
organizacji społecznych dotowanych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
3)
banków spółdzielczych.
3.
BGŻ finansuje działalność przedsiębiorstw prowadzonych w ramach działalności gospodarczej organizacji społecznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4.
BGŻ prowadzi rachunki bankowe jednostek, o których mowa w ust. 1, i rachunki finansowania inwestycji jednostek, o których mowa w ust. 2, oraz udziela bankom spółdzielczym kredytów refinansowych.
5.
BGŻ prowadzi przy współudziale banków spółdzielczych sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych i działek budowlanych na terenie gmin.