§ 14. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  14.
1.
Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Zdrowia, Żeglugi oraz Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", a także Ministerstwo Oświaty co do liceów pedagogicznych i wyższych szkół pedagogicznych ustalą we własnym zakresie szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów podległych im szkół.
2.
Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów szkół podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki zostanie uregulowany odrębnym zarządzeniem.