Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  4. 2 Absolwentom wymienionym w § 36 ust. 2 rozporządzenia kredyt może być udzielony, jeżeli zlecenia, o których mowa w §6 ust. 1, złożone zostaną przez zakłady pracy w powszechnych kasach oszczędności w terminie do dnia 31 grudnia 1985 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 grudnia 1984 r. (M.P.84.30.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 1984 r.