§ 13. - Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Monitor Polski

M.P.1988.9.83 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  13.
1.
Środki na majątkowych rachunkach odpisów dewizowych są gromadzone w bankach prowadzących te rachunki. Środki przeznaczane na wydatki finansowane z rachunków zdecentralizowanych nie mogą być użyte na realizację innych płatności.
2.
Środki będące saldami na rachunkach majątkowych mogą być wykorzystywane przez banki dewizowe do udzielania kredytów w dewizach, z tym że bank dewizowy jest zobowiązany do zapewnienia płynności prowadzonych rachunków odpisów dewizowych.