§ 11. - Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Monitor Polski

M.P.1988.9.83 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  11.
Środki zgromadzone na majątkowych, podstawowych i dodatkowych rachunkach odpisów dewizowych oraz certyfikaty, o których mowa w § 6 ust. 5 i 6, mogą być odstępowane jednostkom gospodarki uspołecznionej na zasadach określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrami Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.