§ 5. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  5.
Uczniowie realizujący program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zawodach i specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej i kultury oraz w zawodach i specjalnościach uciążliwych ustalonych w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia, otrzymują ekwiwalent według stawek określonych w § 2, zwiększony o 25%.