§ 8. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  8.
Dane stanowiące podstawę obliczenia produkcji sprzedanej netto ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych, a jeżeli nie są w nich zawarte - na podstawie odpowiedniej dokumentacji.