Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  15.
1. Prawidłowość obliczenia produkcji sprzedanej netto lub innego miernika służącego do ustalenia podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń podlega badaniu w toku weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych.
2. W jednostkach gospodarczych, w których weryfikację rocznych sprawozdań finansowych przeprowadzają inne organy aniżeli organy Ministra Finansów, prawidłowość ustalania produkcji sprzedanej netto lub innego miernika służącego do ustalenia podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń podlega badaniu przez urzędy i izby skarbowe w toku kontroli podatkowej.