Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  14.
1. Dane stanowiące podstawę obliczania produkcji sprzedanej netto lub innego miernika służącego do ustalenia podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych, a jeżeli nie wynikają one z ksiąg - na podstawie odpowiedniej dokumentacji.
2. Jednostki gospodarcze zobowiązane do wyłączania zmian poziomu cen z wartości produkcji sprzedanej netto lub sprzedaży netto mają obowiązek prowadzenia wykazu zmian cen (stawek), które powinny lub mogą być uwzględnione przy dokonywaniu przeliczeń, o których mowa w § 5 i 6.