§ 7. - Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.