§ 3. - Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  3.
Nadleśniczy po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego, o której mowa w § 2 ust.1, przesyła do właściciela lasu lub gruntu ofertę ich nabycia w terminie miesiąca od daty otrzymania od niego zawiadomienia o zamiarze zbycia lasu lub gruntu, a następnie prowadzi negocjacje w celu ustalenia ceny ich nabycia.