§ 8. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 8. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  8.
Środki funduszu prewencyjnego nie wykorzystane przez dysponenta bezpośredniego po wykonaniu zadania lub przeznaczone na zadania, które nie mogą być wykonane, albo wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem - podlegają zwrotowi najpóźniej do dnia 31 marca roku następnego na rachunek jednostki organizacyjnej PZU, która te środki przydzieliła.