§ 7. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 7. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  7.
Środki funduszu prewencyjnego gromadzą:
1)
PZU - na odrębnym rachunku bankowym,
2)
dysponenci bezpośredni:
a)
będący jednostkami budżetowymi - na odpowiednim rachunku środków funduszy specjalnych (jako środki specjalne typu 02 "Scentralizowane akcje gospodarcze"),
b)
będący jednostkami na rozrachunku gospodarczym - na odpowiednim rachunku środków funduszy specjalnych,
c)
będący zakładami budżetowymi - na rachunku rozliczeniowym.